Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

Coronavirus

Wegens alle maatregelen tot beperking zijn er géén bijeenkomsten van de fractie Beemster Polder Partij tot nader order.
Noodzakelijke onderwerpen die agendering of besluitvorming behoeven zullen volgens de daarvoor bestaande protocollen worden opgepakt.
Heeft u vragen over welk onderwerp dan ook, u kunt altijd contact opnemen met een van de raadsleden via de web-site of rechtstreeks met de fractievoorzitter;
Nico de Lange mail: woud51@kpnplanet.nl of telefonisch; 06-53624147.
Heb goede moed, wij zijn er voor u! Bestuur en fractie Beemster Polder Partij.

De Polder samen met de Stad!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Beemster Polder Partij ingezet op één grote regiogemeente met Purmerend als centrumgemeente zoals wij in 2008  voor ons zagen en wat als eerste stap heeft geleid tot de huidige ambtelijke samenwerking vanaf  2014. Onze inwoners hebben deze noodzakelijke opschaling op waarde beoordeeld door ons te steunen met in 2018 zelfs 46,7 % van de stemmen. In de periode na de verkiezingen hebben de partijen die nu de Beemster coalitie vormen blijk gegeven, door woord en daad, geen enkele boodschap te hebben aan de koers die een evenwichtige verhouding van stad en platteland op zou leveren. Met een inwoner aantal waarmee je tot de 16 grootste gemeenten in Nederland zou gaan behoren.
De fusietrein denderde voort met de burgemeester/ college op de bok. Zo is in september 2019 de voorlaatste stap gezet met het vaststellen van het Herindelingsontwerp en recent in februari 2020 de laatste stap, het Herindelingsadvies. Hiermee is de weg vrijgemaakt om per 1 januari 2022 te fuseren met de gemeente Purmerend.

Lees verder