Amendementen en moties

Aangenomen amendement toegangsbrug Kerkplein Westbeemster

Wij hebben dit amendement in stemming gebracht tijdens de Raadsvergadering van 26 januari 2021. Indertijd is er een tijdelijke dam gemaakt. (met de toezegging dat de brug weer terug zou komen, helaas is dit nergens vastgesteld) Ons inziens behoord hier weer een beeldbepalende brug gerealiseerd te worden en moet dit meegenomen worden in de dorpsontwikkelingsvisie van West Beemster. Op deze wijze willen wij dit alsnog proberen vast te leggen voor de toekomst zodat er weer een beeldbepalende brug gerealiseerd kan worden.

Lees HIER het amendement.

Deze is door de raad aangenomen, waarbij de fractie van PvdA/GL met stemverklaring tegen stemde (zij zijn van mening dat dit niet op deze wijze meegenomen dient te worden in de dorpsontwikkelingsvisie, ze zijn niet tegen de brug op zich). De andere partijen stemde wel in!

Wij roepen alle inwoners van West- en Noord Beemster op om hun inbreng te geven voor de beide dorpsontwikkelingsvisies. Dit is het moment om uw idee, mening enz te geven over de toekomst van uw dorp.

Meer info via: https://www.visievanbeemster.nl/noord-en-westbeemster/dorpsontwikkelingsvisie/