Amendementen en moties

Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB Rondje Middenbeemster

Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement samen met de VVD ingediend. Omdat door inwoners van Middenbeemster uitgesproken is dat zij de mogelijkheid willen hebben rondom het dorp te kunnen wandelen en wij beweging en gezondheid van groot belang vinden.
Het amendement is aangenomen.

Lees hier het ingebrachte amendement