Amendementen en moties

Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB IJsbaanterrein

Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement ingediend. Dit om de IJsbaan tot 2040 als ijsbaan en/of evenemententerrein te behouden. ( college zag mogelijkheden om deze locatie in de toekomst te bebouwen) Het amendement is aangenomen en hiermee wordt deze opgenomen in de dorpsontwikkelingsvisie MB

Klik hier om het amendement te openen!