Amendementen en moties

Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB bedrijfswoningen Bamestra & Insulinde

Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement samen met de VVD ingediend. Het geldende bestemmingsplan uit 2013 laat het realiseren van nieuwe bedrijfswoningen op Insulinde en Bamestra niet mogelijk. Doel van dit amendement is om dit in het bestemmingsplan te repareren zodat het realiseren van bedrijfswoning weer mogelijk is bij het bedrijf. Dit is in het kader van bedrijfsvoering, werk en prive een meerwaarde voor ondernemers. Ook voor de veiligheid op de industrieterreinen van belang. Ondernemers hebben dit ingebracht op de gehouden avonden. En onder de aandacht gebracht tijdens inspraak op 23 juni 2020. Het amendement is aangenomen.

Lees hier het ingebrachte amendement.