Amendementen en moties

Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster

Op 12 oktober j.l. heeft de Raad van Beemster deze visie behandeld.

BPP heeft samen met de VVD deze avond 2 amendementen ingediend. Deze zijn aangenomen na kleine aanpassingen.(deze zijn nog niet verwerkt in de amendementen hieronder gepubliceerd ) Ook heeft de BPP een amendement ingediend voor een onderzoek naar het realiseren van een voetgangers- annex fiets oeververbinding over de Beemsterringvaart in het verlengde van de Hobrederweg.

Het amendement Oeververbinding is met steun van de VVD Beemster aangenomen. En zal in het Plan van aanpak zijn vervolg hebben. Net als ander genoemde zaken in de Visie.

De BPP ziet dat er (al is het beperkt) kansen liggen voor de 2 kernen om vitaal en leefbaar te blijven.

Met de 2 andere amendementen zien we hier een aanvulling op.

Lees hier het amendement compacte en vitale kern Noordbeemster.

Lees hier het amendement compact dorp Westbeemster.

Lees hier het amendement Oeververbinding over de Beemsterringvaart.