Amendementen en moties

Motie Gemeente wapen Beemster

Tijdens de Raadsvergadering van 20 april 2021 heeft de fractie van de BPP een Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.

De BPP wil hiermee laten onderzoeken of het mogelijk is om het gemeentewapen van Beemster op waardige manier is te verbinden aan het cultureel erfgoed van Beemster. De BPP ziet hierin een rol voor het Historisch Genootschap Beemster. Ook willen we graag onderzoek of het mogelijk is om in officiële documenten en in communicatie over UNESCO Werelderfgoed het gemeentewapen van Beemster gevoerd zou kunnen worden. Hiermee willen wij voorkomen dat het gemeentewapen van Beemster (en bijbehorende wapenbrief ) in de vergetelheid raakt of op een niet gewenste wijze wordt ingezet.

Lees hier de inhoud van de Motie

Lees hier het pre advies van het College van Beemster.

Opvallend was dat de fractie de Motie eerder gedeeld heeft met de andere politieke fracties. Zoals veel vaker gebeurd mochten wij geen enkele reactie van andere partijen ontvangen!

De politieke fracties verklaarden dat zij het pre advies van het College van Beemster wilden afwachten en n.a. daarvan hun mening hierover bekend wilden maken.

Uiteindelijk steunde de Raad Unaniem de Motie. Dit nadat er tekstueel een kleine aanpassing gedaan was. Dat is dat het woordje “huidige” toegevoegd is aan de tekst. De Motie is dus aangenomen! Wij volgen de uitwerking van de Motie natuurlijk!