Amendementen en moties

Motie vreemd aan de orde van de dag: sociale huur en koop

29 september hebben we de motie vreemd aan de orde van de dag (er was geen agendapunt met dit onderwerp) ingediend. Dit omdat we van mening zijn dat er niet aan de woonvisie voldaan wordt. De motie is aangehouden in December komt de woonvisie op de agenda om dit te bespreken in de raadscommissie. De woningmarkt is op dit moment zo dat de prijzen van woningen behoorlijk hoog zijn. Ook de nieuw te bouwen woningen in Beemster prijzig wat maakt dat deze voor starters op de woning markt slecht bereikbaar zijn en daarbij zijn er nog onvoldoende huurwoningen. Klik HIER om de motie te kunnen lezen.