Amendementen en moties

Motie Zelfbewoning en antispeculatie van koopwoningen gemeentelijke grondexploitatie projecten.

Met deze motie hebben het college opdracht gegeven te onderzoeken op welke wijze we speculaties met nieuwbouwwoningen die via de Beemster compagnie in de verkoop komen kunnen voorkomen. Hiermee willen we bereiken dat woningen gekocht worden door mensen of organisaties die de woning verhuren of na realisatie binnen 1-2 jaar met grote winsten verkopen waardoor de woning niet bereikbaar is voor starters. Alle andere partijen gingen hierin mee. We wachten het voorstel van het college af. Lees HIER de motie.