Amendementen en moties

Uitwerking openstelling Kerktoren MB

Op 26 november 2019 heeft de Raad van Beemster een door de BPP gemaakte (en samen met D66 ingediende) motie aangenomen. Hiermee heeft de Raad van Beemster het College van B&W de opdracht gegeven om:

A. Een initiatief te ontwikkelen zodanig dat geinteresseerde partijen worden opgeroepen om een ondernemingsplan in te dienen.
B. Betrokken partijen in ieder geval Visit Beemster en de Protestante Gemeente
Beemster zijn.
Partijen worden geïnformeerd middels de reeds beschikbare informatie en in kennis worden gesteld van de geldende uitgangspunten en randvoorwaarden, als veiligheid
en toegankelijkheid.

Het college is hiermee aan de slag gegaan. Geen gemakkelijke opdracht omdat het de gemeenschap geen geld mag kosten!

Op 30 Maart 2021 kwam de uitwerking hiervan weer op de agenda van de gemeenteraad. De raad werd gevraagd een krediet van €175.000,- (exl BTW) beschikbaar te stellen. Hiervan kan de opstelling van de kerktoren worden gerealiseerd. Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed heeft in samenwerking met de Protestantse Gemeenschap Beemster en AOV Beemster Ondernemer een plan ingediend. Uitgangspunt is dat de openstelling van de kerktoren de gemeente geen geld mag kosten.

De gemeenteraad van Beemster heeft hier (op 2 raadsleden na) mee ingestemd!

Openstelling van de kerktoren maakt het mogelijk om Unesco Werelderfgoed zichtbaar te maken vanaf de toren, beter beleefbaar te maken. Het is een mogelijkheid om inwoners en bezoekers van Beemster het landschap te laten ervaren. Het is een mooie samenwerking tussen de genoemde organisaties en aanvulling in de toeristische mogelijkheden in Beemster en daardoor waardevol voor div. Ondernemers.

Er is nog veel werk te doen voor de genoemde partijen. BPP ziet met veel vertrouwen de verdere uitwerking en realisatie van dit plan tegemoet.

Lees HIER de motie van 26 november 2019. (volgt nog!)

Lees HIER het raadsvoorstel van 30 maart 2021.