• Nieuws

  “Polderen, bestuur en politiek”.

  Wie de moeite neemt om het boek “400 jaar Beemster 1612-2012” ter hand te nemen en hoofdstuk 9 “Polderen” tot zich neemt, kan zich oriënteren en zich verbazen hoe de huidige bestuursvorm tot stand is gekomen. Beemster is al vier eeuwen lang bestuurlijk, politiek en administratief zelfstandig. Die eenheid en autonomie werden in de jaren na 1612 door de toenmalige polderbestuurders hard bevochten. Het versterkte de saamhorigheid en traditie om eigen zaken binnen de dijken te regelen. Het polderbestuur bestaande uit Dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden gingen aan de slag met boerderijen en huizen bedrijfjes werden opgestart. En zo kwamen de boeren met hun knechten burgers en bouwvakarbeiders en gelijk daarmee…

 • Nieuws

  Beemster door de Eeuwen heen.

  Rond het jaar 800 was het gebied, wat nu nog gemeente Beemster vormt, bedekt met veen. De naam Beemster is afgeleid van Bamestra, de naam van een riviertje in dit gebied. Ontginning van het veen door de mens en weersinvloeden hebben ertoe geleid dat dit riviertje in de periode 1150-1250 uitgroeide tot een binnenzee, een meer dat in open verbinding stond met de Zuiderzee en via de Where met het Purmermeer. In 1607 werd door de staten van Holland en West-Friesland de vergunning verleend en opdracht gegeven om met rijke kooplieden uit Amsterdam het Beemster meer droog te leggen.                                                                                                                                                       Onder aanvoering van molenmaker en timmerman met de toepasselijke naam Jan…

 • Nieuws

  Knarrenhof

  Op uitnodiging van de trekkersgroep van het Beemster Knarrenhof zijn de fractieleden van de Stadspartij- Beemster Polder Partij donderdagavond 8 juli j.l. met elkaar in gesprek gegaan. Zij informeerde ons over wat een Knarrenhof is/ kan zijn. Hoeveel inwoners van Beemster hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze manier van wonen. Ook hebben we het over het momenteel politieke pad wat loopt en hun bedenkingen en wensen m.b.t. de mogelijke locaties gehad. Na het gesprek zijn we samen wandelend langs de mogelijke locaties gegaan. Een mooie mogelijkheid om weer kennis te maken met inwoners die zich inzetten voor een belang. Wilt u ook eens met ons in gesprek, wilt u…

 • Nieuws

  Werkbezoek Melkveebedrijf Heeman

  De fractie van de Stadspartij/ Beemster Polder Partij hebben op uitnodiging van Harry Heeman op 22 mei j.l. een bezoek gebracht aan zijn grondgebonden melkveebedrijf in Middenbeemster. Dhr. Heeman nodigde ons uit om uitleg te geven over waar hij tegen aan loopt bij de gemeente Beemster voor het aanvragen van een wijziging in zijn bedrijf. Om voor de toekomst dit grondgebonden familiebedrijf klaar te maken wil hij uitbreiden met 2 melkrobots. Door regelgeving en praktische zaken (looplijnen van zijn koeien) wil hij op het voorerf voor een van zijn stallen deze uitbreiding realiseren.  Maar is hier nu 1,5 jaar mee bezig en komt niet verder. Verder heeft hij een rondleiding…

 • Nieuws

  Bezoek Historisch Genootschap Beemster

  Op 14 mei j.l. is zijn fractieleden van de Stadspartij/BPP op bezoek geweest bij het Historisch Genootschap Beemster (HGB). Dit nadat het HGB een oproep deed om in gesprek te gaan met hen. Zij wilden in dit gesprek aandachtspunten die zij van belang vinden voor de nieuwe gemeente onder de aandacht brengen. Zodat politieke partijen dit in hun partijprogramma en/ of verkiezingsprogramma kunnen opnemen. O.a. om de historie van Beemster niet te laten vergeten. En uit te leggen dat zij graag een zelfstandige willen blijven maar samenwerking met organisaties uit Purmerend zeker niet uit. Het was een heel open gesprek (op 1,5 meter afstand van elkaar) waarin Kees de Groot…

 • Nieuws

  Steun voor de horeca.

  De Stadspartij/Beemster Polder Partij heeft de horecazaken in Purmerend en Beemster op woensdag 28 april verrast met een plantje voor op de terrastafel. “We zijn blij voor de horeca dat ze de terrassen weer open mogen doen. Met het plantje en het bijbehorende kaartje wensen we ze alle sterkte die nodig is om de afgelopen periode zo snel mogelijk om te zetten naar iets positiefs”, aldus lijsttrekker Coen Lageveen. Nico de Lange, Fractievoorzitter van de BPP deed in Beemster diverse horeca zaken aan om de steun aan de horeca te laten blijken.

 • Nieuws

  Coen Lageveen lijsttrekker Stadspartij-Beemster Polder Partij.

  Stadspartij-Beemster Polder Partij presenteert Coen Lageveen als lijsttrekker De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft, na unanieme instemming van de leden, Coen Lageveen als lijstrekker benoemd. Coen volgt hiermee Mario Hegger op als lijsttrekker. Na drie periodes als lijsttrekker vond Mario Hegger het tijdstip aangebroken om het stokje door te geven. Dat wil niet zeggen dat Mario Hegger de politiek verlaat, hij blijft op de kieslijst voor de Stadspartij-Beemster Polder Partij en zal ook beschikbaar zijn als kandidaat wethouder. Coen Lageveen is voor de Stadspartij al twee periodes actief als raadslid en inmiddels ervaren in de lokale politiek in Purmerend. Coen voelt de benoeming als lijsttrekker als een grote eer…

 • Nieuws

  Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Beemster.

  Wij raden een ieder woonachtig in het buitengebied van Beemster aan om goed te kijken naar, en het proces te volgen m.b.t. het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied Beemster. U kunt voor dit voorontwerp een inspraakreactie geven. Op een later moment is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen. Ook voor particulieren woonachtig in het buitengebied is het van belang dit in te zien of te volgen, inspraakreactie of zienswijze te geven. Mocht u vragen hebben dan kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Beemster. Mocht u zaken aan de orde willen stellen kunt u ook contact opnemen met onze fractievoorzitter Nico de Lange (zie elders op de…

 • Nieuws

  Opschoondag 2021

  Op 20 Maart j.l. hebben leden van de Beemster Polder Partij samen met de Stadspartij Purmerend meegedaan aan de Landelijke opschoondag. Wij deden dit in Beemster en Purmerend. In Beemster ging de route rond de supermarkt in Middenbeemster, de school en de bibliotheek, daarna richting de sportvelden van SV Beemster. Ook op de bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra werd zwerfafval geruimd. Ook aan de Middenweg slootkant in Noordbeemster werd geruimd. In Purmerend is een route gelopen in de Overwhere, op en rond het winkelcentrum Weidevenne, Zwanenbloem en Meerland werd zwerfafval opgeruimd. We konden genieten van mooi weer en het regende complimenten! Opvallend waren het aantal filters van sigaretten. Verder opvallende vondsten…

 • Nieuws

  Kerstgroet 2020

  “In een jaar waarin veel anders is dan we gewend zijn en inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen, musea en andere organisaties het moeilijk hebben, met name jongeren, scholieren, de helden in de zorg en vooral de ouderen die niet de contacten kunnen hebben die juist zo nodig zijn”.