• Nieuws

  Motie van afkeuring

  BPP heeft op 12 oktober een Motie van afkeuring (lees deze hier) over het ontbreken van de beloofde concrete oplossingen voor het realiseren van een gezondheidscentrum in Middenbeemster in stemming gebracht. Na een oproep op Faceboek van een van de insprekers was de publieke tribune vol! De inspraak aan het begin van de agenda ging over het teleurstellende proces rondom de realisatie van een Gezondheidscentrum door de initiatiefnemers Beemster Gezond. Zij zijn al ruim 5 jaar in gesprek met het College van Beemster. Dat gesprek was toen op initiatief van het College is gestart! BPP heeft bij voortduring de urgentie tot realisering van een Gezondheidscentrum uitgesproken tijdens de behandeling van…

 • Nieuws

  Het gaat om wat we doen.

  STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij presenteert het verkiezingsprogramma Ruim 7 weken voor de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 24 november presenteert STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij het verkiezingsprogramma. De titel van het programma is: ‘Het gaat om wat we doen’. Praktische no nonsense politiek, doen wat goed is voor de inwoners van Purmerend en Beemster en de nieuwe gemeente Purmerend, dat is wat het programma kenmerkt. Het heeft naast een samenvatting een inhoudelijke verdieping.‘Goed valt te lezen hoe wij stad en platteland bij elkaar brengen en zo het beste willen bereiken voor alle inwoners, verenigingen, instanties en bedrijven.’ Zo laten lijstaanvoerders Coen Lageveen en Barbara Jonk in een reactie weten. Het programma kwam…

 • Nieuws

  Bezoek Agrarisch familiebedrijf Francis en Ittman. #BoertjeBram!

  Vandaag heeft een deel van de fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij een bezoek gebracht aan Agrarisch Akkerbouw bedrijf Francis. Zij hebben hun bedrijf samen met hun buren, melkvee bedrijf Ittman, open gesteld. In het kader van: Wandeling in het land van Boertje Bram. En wat hebben we genoten van de kennis en kunde van Bram en Astrid. Zij vertelde hoe hun teelt van uien, suikerbieten, aardappelen en mais inhoud. Hoe zij de groei in de gaten houden, welke invloed zij hierop wel en niet hebben. Wat pootgoed is en dat dit bij bijvoorbeeld betekend dat uien voor het 2e teeljaar naar Frankrijk gaan. Proefstukjes Suikerbiet en Aardappels. Dat keurmeesters regelmatig komen…

 • Nieuws

  “Polderen, bestuur en politiek”.

  Wie de moeite neemt om het boek “400 jaar Beemster 1612-2012” ter hand te nemen en hoofdstuk 9 “Polderen” tot zich neemt, kan zich oriënteren en zich verbazen hoe de huidige bestuursvorm tot stand is gekomen. Beemster is al vier eeuwen lang bestuurlijk, politiek en administratief zelfstandig. Die eenheid en autonomie werden in de jaren na 1612 door de toenmalige polderbestuurders hard bevochten. Het versterkte de saamhorigheid en traditie om eigen zaken binnen de dijken te regelen. Het polderbestuur bestaande uit Dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden gingen aan de slag met boerderijen en huizen bedrijfjes werden opgestart. En zo kwamen de boeren met hun knechten burgers en bouwvakarbeiders en gelijk daarmee…

 • Nieuws

  Beemster door de Eeuwen heen.

  Rond het jaar 800 was het gebied, wat nu nog gemeente Beemster vormt, bedekt met veen. De naam Beemster is afgeleid van Bamestra, de naam van een riviertje in dit gebied. Ontginning van het veen door de mens en weersinvloeden hebben ertoe geleid dat dit riviertje in de periode 1150-1250 uitgroeide tot een binnenzee, een meer dat in open verbinding stond met de Zuiderzee en via de Where met het Purmermeer. In 1607 werd door de staten van Holland en West-Friesland de vergunning verleend en opdracht gegeven om met rijke kooplieden uit Amsterdam het Beemster meer droog te leggen.                                                                                                                                                       Onder aanvoering van molenmaker en timmerman met de toepasselijke naam Jan…

 • Nieuws

  Knarrenhof

  Op uitnodiging van de trekkersgroep van het Beemster Knarrenhof zijn de fractieleden van de Stadspartij- Beemster Polder Partij donderdagavond 8 juli j.l. met elkaar in gesprek gegaan. Zij informeerde ons over wat een Knarrenhof is/ kan zijn. Hoeveel inwoners van Beemster hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze manier van wonen. Ook hebben we het over het momenteel politieke pad wat loopt en hun bedenkingen en wensen m.b.t. de mogelijke locaties gehad. Na het gesprek zijn we samen wandelend langs de mogelijke locaties gegaan. Een mooie mogelijkheid om weer kennis te maken met inwoners die zich inzetten voor een belang. Wilt u ook eens met ons in gesprek, wilt u…

 • Nieuws

  Werkbezoek Melkveebedrijf Heeman

  De fractie van de Stadspartij/ Beemster Polder Partij hebben op uitnodiging van Harry Heeman op 22 mei j.l. een bezoek gebracht aan zijn grondgebonden melkveebedrijf in Middenbeemster. Dhr. Heeman nodigde ons uit om uitleg te geven over waar hij tegen aan loopt bij de gemeente Beemster voor het aanvragen van een wijziging in zijn bedrijf. Om voor de toekomst dit grondgebonden familiebedrijf klaar te maken wil hij uitbreiden met 2 melkrobots. Door regelgeving en praktische zaken (looplijnen van zijn koeien) wil hij op het voorerf voor een van zijn stallen deze uitbreiding realiseren.  Maar is hier nu 1,5 jaar mee bezig en komt niet verder. Verder heeft hij een rondleiding…

 • Nieuws

  Bezoek Historisch Genootschap Beemster

  Op 14 mei j.l. is zijn fractieleden van de Stadspartij/BPP op bezoek geweest bij het Historisch Genootschap Beemster (HGB). Dit nadat het HGB een oproep deed om in gesprek te gaan met hen. Zij wilden in dit gesprek aandachtspunten die zij van belang vinden voor de nieuwe gemeente onder de aandacht brengen. Zodat politieke partijen dit in hun partijprogramma en/ of verkiezingsprogramma kunnen opnemen. O.a. om de historie van Beemster niet te laten vergeten. En uit te leggen dat zij graag een zelfstandige willen blijven maar samenwerking met organisaties uit Purmerend zeker niet uit. Het was een heel open gesprek (op 1,5 meter afstand van elkaar) waarin Kees de Groot…

 • Nieuws

  Steun voor de horeca.

  De Stadspartij/Beemster Polder Partij heeft de horecazaken in Purmerend en Beemster op woensdag 28 april verrast met een plantje voor op de terrastafel. “We zijn blij voor de horeca dat ze de terrassen weer open mogen doen. Met het plantje en het bijbehorende kaartje wensen we ze alle sterkte die nodig is om de afgelopen periode zo snel mogelijk om te zetten naar iets positiefs”, aldus lijsttrekker Coen Lageveen. Nico de Lange, Fractievoorzitter van de BPP deed in Beemster diverse horeca zaken aan om de steun aan de horeca te laten blijken.

 • Nieuws

  Coen Lageveen lijsttrekker Stadspartij-Beemster Polder Partij.

  Stadspartij-Beemster Polder Partij presenteert Coen Lageveen als lijsttrekker De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft, na unanieme instemming van de leden, Coen Lageveen als lijstrekker benoemd. Coen volgt hiermee Mario Hegger op als lijsttrekker. Na drie periodes als lijsttrekker vond Mario Hegger het tijdstip aangebroken om het stokje door te geven. Dat wil niet zeggen dat Mario Hegger de politiek verlaat, hij blijft op de kieslijst voor de Stadspartij-Beemster Polder Partij en zal ook beschikbaar zijn als kandidaat wethouder. Coen Lageveen is voor de Stadspartij al twee periodes actief als raadslid en inmiddels ervaren in de lokale politiek in Purmerend. Coen voelt de benoeming als lijsttrekker als een grote eer…