• Nieuws

  Bezoek Historisch Genootschap Beemster

  Op 14 mei j.l. is zijn fractieleden van de Stadspartij/BPP op bezoek geweest bij het Historisch Genootschap Beemster (HGB). Dit nadat het HGB een oproep deed om in gesprek te gaan met hen. Zij wilden in dit gesprek aandachtspunten die zij van belang vinden voor de nieuwe gemeente onder de aandacht brengen. Zodat politieke partijen dit in hun partijprogramma en/ of verkiezingsprogramma kunnen opnemen. O.a. om de historie van Beemster niet te laten vergeten. En uit te leggen dat zij graag een zelfstandige willen blijven maar samenwerking met organisaties uit Purmerend zeker niet uit. Het was een heel open gesprek (op 1,5 meter afstand van elkaar) waarin Kees de Groot…

 • Nieuws

  Steun voor de horeca.

  De Stadspartij/Beemster Polder Partij heeft de horecazaken in Purmerend en Beemster op woensdag 28 april verrast met een plantje voor op de terrastafel. “We zijn blij voor de horeca dat ze de terrassen weer open mogen doen. Met het plantje en het bijbehorende kaartje wensen we ze alle sterkte die nodig is om de afgelopen periode zo snel mogelijk om te zetten naar iets positiefs”, aldus lijsttrekker Coen Lageveen. Nico de Lange, Fractievoorzitter van de BPP deed in Beemster diverse horeca zaken aan om de steun aan de horeca te laten blijken.

 • Nieuws

  Coen Lageveen lijsttrekker Stadspartij-Beemster Polder Partij.

  Stadspartij-Beemster Polder Partij presenteert Coen Lageveen als lijsttrekker De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft, na unanieme instemming van de leden, Coen Lageveen als lijstrekker benoemd. Coen volgt hiermee Mario Hegger op als lijsttrekker. Na drie periodes als lijsttrekker vond Mario Hegger het tijdstip aangebroken om het stokje door te geven. Dat wil niet zeggen dat Mario Hegger de politiek verlaat, hij blijft op de kieslijst voor de Stadspartij-Beemster Polder Partij en zal ook beschikbaar zijn als kandidaat wethouder. Coen Lageveen is voor de Stadspartij al twee periodes actief als raadslid en inmiddels ervaren in de lokale politiek in Purmerend. Coen voelt de benoeming als lijsttrekker als een grote eer…

 • Nieuws

  Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Beemster.

  Wij raden een ieder woonachtig in het buitengebied van Beemster aan om goed te kijken naar, en het proces te volgen m.b.t. het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied Beemster. U kunt voor dit voorontwerp een inspraakreactie geven. Op een later moment is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen. Ook voor particulieren woonachtig in het buitengebied is het van belang dit in te zien of te volgen, inspraakreactie of zienswijze te geven. Mocht u vragen hebben dan kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Beemster. Mocht u zaken aan de orde willen stellen kunt u ook contact opnemen met onze fractievoorzitter Nico de Lange (zie elders op de…

 • Nieuws

  Opschoondag 2021

  Op 20 Maart j.l. hebben leden van de Beemster Polder Partij samen met de Stadspartij Purmerend meegedaan aan de Landelijke opschoondag. Wij deden dit in Beemster en Purmerend. In Beemster ging de route rond de supermarkt in Middenbeemster, de school en de bibliotheek, daarna richting de sportvelden van SV Beemster. Ook op de bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra werd zwerfafval geruimd. Ook aan de Middenweg slootkant in Noordbeemster werd geruimd. In Purmerend is een route gelopen in de Overwhere, op en rond het winkelcentrum Weidevenne, Zwanenbloem en Meerland werd zwerfafval opgeruimd. We konden genieten van mooi weer en het regende complimenten! Opvallend waren het aantal filters van sigaretten. Verder opvallende vondsten…

 • Nieuws

  Kerstgroet 2020

  “In een jaar waarin veel anders is dan we gewend zijn en inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen, musea en andere organisaties het moeilijk hebben, met name jongeren, scholieren, de helden in de zorg en vooral de ouderen die niet de contacten kunnen hebben die juist zo nodig zijn”.

 • Nieuws

  Algemene beschouwingen 2021

  I.v.m. de corona-crisis heeft de Raad van Beemster geen algemene beschouwingen gehouden dit voorjaar. Omdat dit het laatste jaar is dat Beemster haar eigen begroting 2021 heeft houden we op 10 november aangepaste beschouwingen. Hier kunt u de beschouwingen die uitgesproken zijn teruglezen.

 • Amendementen en moties,  Nieuws

  Moties en amendementen tijdens de begrotingsbehandeling 2021

  De fractie van de BPP heeft diverse moties en amendementen voorbereid voor de behandeling van de begrotingsbehandeling 2021. Deze kunt u hieronder teruglezen. We zullen zien welke we gaan indienen en of deze aangenomen gaan worden vandaag (10-11-2020) Note: u ziet inmiddels achter de moties en amendementen staan hoe dit verlopen is en wat we er evt. mee gedaan hebben. Motie woningbouwimpuls kun u hier teruglezen. Deze hebben wij na beantwoording door het college aangehouden. Op 1 december a.s. behandelen we de woonvisie en dan komen wij hier op terug. Motie plankostenscan kunt u hier teruglezen. BPP is van mening dat het college van Beemster een onjuiste werkwijze hanteert m.b.t.…

 • Nieuws

  Stad vindt Platteland!

  Aan alle inwoners van Purmerend en Beemster. Met aandacht gelezen “STADSPARTIJ ….altijd dichtbij”  in onze Binnendijks . Een loyale kennismaking met 2 Beemster en 2 Purmerender leden van de lokale partij uit onze buurgemeente Purmerend. Daar waar we als Beemster Polder Partij (BPP) al meerdere keren hebben gesproken met een afvaardiging van het bestuur en fractie van de Stadspartij is het goed om dit nu van buitenaf te  ontvangen. Treffend is de gelijkenis tussen de 2 lokale democratische politieke partijen die beiden voor de belangen van haar inwoners opkomen. Ook BPP is niet links of rechts maar vertegenwoordigt wel de belangen van beide richtingen en we zijn daardoor wél een…

 • Nieuws

  Raad stelt Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster (2020 – 2040) vast

  Visie voor een toekomstbestendig, vitaal en levendig dorp De Raad van Beemster heeft onlangs de dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vastgesteld. Elders op onze website kunt u onze ingediende amendementen vinden. Enkele daarvan hebben wij samen met VVD en/of PvdA Groen Links ingediend. Ook hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend, ter reparatie van een omissie van onze fractie. Hiermee is dit hersteld en is woningbouw in de omgeving van het huidige gemeentehuis en locatie Blauwe Morgenster veilig gesteld. Woningbouw voor bijvoorbeeld senioren en starters. Meer info via deze link. https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/web/sq2inb9gfa/4uvabjsbfh/wfvadkwjhm/fqasrcqwjk