• Nieuwsbrief

    Minderheidscoalitieprogramma Breed Waterland (inclusief Purmerend) programma 2018-2022

    In acht nemend dat: Het in het grootste belang is voor de inwoners van Beemster, Purmerend en de regio Waterland om in gezamenlijkheid de grote opgaven aan te pakken. Dat al deze gemeenten, groot en klein, hun eigen structuurproblemen bezitten die het nog jaren als zelfstandige gemeente verder besturen onverantwoord maken. Bijna alle opgaven wel op een voldoende grote schaal kunnen worden beheerst. Het voor Beemster, dat reeds ambtelijk samenwerkt met Purmerend, zaak is nu reeds te anticiperen op de toekomst en dat ook actief vraagt van haar partnergemeente Afwijzing nu of later van een fusie of ontbinden op enig moment van deze samenwerking ook voor Purmerend geen optie kan…

  • Nieuwsbrief

    Waar staat onze nieuwe gemeente Purmerend-Beemster!

    Nieuwsbrief nr. 13 – januari 2018 Geacht college en raad van Beemster Wij staan voor een belangrijk besluit op 9 januari 2018 en menen dat er wel erg snel een besluit wordt genomen richting een herindelingsplan zo vlak voor de verkiezingen op 21 maart. De afgelopen weken waren voor ons dan ook nodig om eens  goed te kijken of we een gezamenlijk besluit konden nemen en onder welke voorwaarden. Nader onderzoek op algemeen beschikbare informatie gaf intussen wel een geheel ander beeld als dat door het college werd weergegeven in de afgelopen 2 raadscommissies. Deze door het college gegeven beelden blijken niet voldoende onderbouwd en gebaseerd op feiten.Waar staat de…