Even voorstellen

Alle kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 op een rij

Naar aanleiding van de Gemeentelijke verkiezingen stellen alle kandidaten voor de Beemster Polder Partij zich hierbij voor:

Nr. 1
Ik ben Nico de Lange van 31 mei 1951. Ondernemer en getrouwd met Evalien. We hebben 2 zoons, beiden getrouwd en 5 prachtige kleinkinderen. Allen woonachtig in Beemster.
Vanaf 1998 maak ik deel uit van de raadsfractie van de BPP waarvan de laatste 16 jaar als fractievoorzitter. Wat beweegt iemand om, na 20 jaar dit veredelde vrijwilligerswerk te hebben gedaan, zich opnieuw beschikbaar te stellen voor de gemeenteraad?
Naast dat de partij mij heeft gevraagd en de kiezer dat gaat bepalen, is voor mij de hoofdreden dat de positie van Beemster in een komend herindelingstraject voorop staat. De keuze van een meerderheid van de gemeenteraad om te fuseren met de buurgemeente Purmerend en het niet-betrekken van de inwoners van Beemster bij deze keuze, maken dat met de snelheid waarmee dit staat te gebeuren, een pas op de plaats moet worden gemaakt.
Dit is voor mij de reden om opnieuw beschikbaar te zijn en ik zal alles in het werk stellen om Beemster op termijn te loodsen naar een gemeente Groot Waterland met Purmerend als centrumgemeente.

Nr. 2
Ik ben  Barbara Jonk-de Lange ik ben 43 jaar ik woon in Zuidoostbeemster met Mario en mijn twee dochters van 14 en 17 jaar. Momenteel ben ik werkzaam als inval doktersassistente. Dit is het vak waarin ik veel voldoening vind om mensen te helpen en een rol te spelen in de praktijkvoering.
Ik heb altijd al interesse in mijn omgeving gehad, net zoals ik heel veel interesse in mensen heb. Ik heb divers vrijwilligerswerk gedaan. Sinds 2007 ben ik betrokken bij de BPP. Politiek gezien gaat mijn interesse uit naar Zorg, dus jeugd maar ook volwassenen/ouderenzorg, welzijn, onderwijs en alles wat daar bij hoort en tussen zit. Ook verkeer en recreatie/toerisme  interesseren mij.
Tot enige weken geleden mocht ik namens de BPP als wethouder sociaal domein in het college zitten. Helaas heb ik moeten besluiten mijn functie neer te leggen. Bij de verkiezingen in 2014 mocht ik op nr. 2 staan en ik vind het een eer om dat nu weer te mogen doen. Ik ambieer geen wethouderschap maar wil mij als raadslid graag inzetten voor onze mooie gemeente en de prachtige mensen die hier wonen.

Nr. 3
Ik ben Leo, 66 jaar, gehuwd met Annet Bot, vader van 4 al grote kinderen, grootvader van een  kleinkind. Mijn wortels zitten in de Beemster aarde. Als zoon van een akkerbouwer en met een moeder die een diploma had, als gediplomeerd melkster. Ik werd groot gebracht tussen 13 broers en zuster.
Een leven lang heb ik me met het begrijpen van zaken, de wereld en de mensen bezig gehouden. Professioneel als ingenieur en watermanager en interimmanager, als politicus, als ondernemer met Schagen Environment Engineering en als polderkind. Elke dag kleeft er klei aan mijn voeten, letterlijk en figuurlijk.
Door mijn opvoeding in een harmonieus gezin word je DNA bepaald hoe je kijkt en voelt naar die wereld. Je kunt je niet boven de ander stellen, je moet delen en het kan ook wel gewoon. Tegelijkertijd leerde je ook voor jezelf op te komen en dat je vader en moeder niet alles voor je konden regelen. Je moest ook leren op je zelf te vertrouwen. Je bent gewoon wie je bent en je bent dus ook bijzonder.
Dat geloof in eigen kracht is ook wat een deel is van het DNA van deze polder Beemster. Het land kan je veel geven maar als je niks daar tegenover stelt dan is haar natuur sterker dan de jouwe en neemt zij het terug wat ze je eerder schonk. 
Door niet te oordelen, je niet door de eerste de beste beschimping aangesproken te voelen, maar te blijven analyseren en proberen te begrijpen kun je al de rollen die hierboven beschreven staan uitvoeren.
In dat licht acht ik me, samen in een team, een instrument van de goede zaak Beemster. Als u denkt dat ik daar iets kan betekenen, zie ik dat graag terug in uw reactie naar mij, of in dit geval naar de Beemster Polder Partij.
Samengevat: Nieuwsgierig (wil dingen begrijpen), gefascineerd (maar heeft geen idolen), avontuurlijk (zoekt het andere, zelfstandig (gelooft in eigen kracht), ondernemend (gaat waar andere afhaken)

Nr. 4   
Ik ben Mart Bakker getrouwd met Tineke Visser. Wij hebben 2 dochters, 2 schoonzoons  en  4 kleindochters. We  wonen aan de Purmerenderweg waar we een Bloem en Groenten zaadveredelingbedrijf hebben onder de naam Maatschap M. en T. Bakker.
Samen met K.Brand en A.C.Bakker  was ik 43 jaar geleden een van de oprichters van de BPP. Deze partij  draag ik nog steeds een warm hart toe. Ik ben nu voor de tweede keer voorzitter van de partij.
In de periode 2006-2014,  ben ik 8 jaar raadslid voor de BPP in de Gemeenteraad geweest. In 2014 stond ik op de kieslijst op plaats 13, maar door omstandigheden in 2016 ben ik weer teruggekeerd als raadslid. Ik sta nu op plaats 4 van de kieslijst en zal me weer volledig inzetten voor de BPP.

Nr. 5  
Ik ben Ida Bregman-Middelburg, geboren Beemsterlinge en  woonachtig aan de Middenweg in Noordbeemster. Voorheen was ik werkzaam in de cijfertjes. Onze kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. Ik ben nog werkzaam als agrarisch ondernemer en eigenaar van pompoenboerderij Bregman en dus tevens rentmeester van een historisch pand.
Ik vind verkeersveiligheid belangrijk. Het wonen in de polder uitbreiden en benutten waar dit mogelijk is. Denk aan splitsen van woningen. Het aan banden leggen van de gaswinning NAM. Inmiddels  weten we waar dit naar toe kan leiden.
Een  sociaal welbevinden voor alle polderbewoners.

Nr. 6
Ik ben Roza Marie Langerijs-Groot, geboren in Markenbinnen, opgegroeid op de boerderij, getrouwd met Dick en  woon nu 40 jaar met veel plezier in de Beemster aan de Zuiderweg, waar wij samen eerst melkkoeien hielden, maar nu alleen nog schapen, veel schapen. Wij hebben 3 dochters en zij wonen alle 3 met hun gezin ook in de Beemster.
Ik heb gewerkt als directiesecretaresse bij een assurantiekantoor en toen onze dochters op turnen zaten, heb ik in het dagelijks bestuur van Gymnastiekvereniging Hercules gezeten. Nu ben ik al vele jaren  vrijwilliger bij zorgcentrum Middelwijck en secretaris bij de Vrouwen van Nu. 
Ik wil mij graag inzetten voor de belangen van de Beemsterlingen, meedenken en praten over hoe wij de komende jaren onze mooie polder zolang mogelijk zelf kunnen besturen, nu met ambtelijke hulp van onze buurgemeente. Als later een eventuele fusie onontkoombaar blijkt dan gaat mijn voorkeur uit naar samengaan met omringende plattelandsgemeenten.

Nr. 7
Ik ben Niek Konijn, 26 jaar. Thuis heb ik samen met mijn ouders een agrarisch bedrijf dat ik combineer met een baan bij CONO Kaasmakers. Daarnaast mag ik graag voetballen en een biertje drinken op de kermis.
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burgers staat. Ik vind ik het belangrijk dat ook de belangen van de jonge Beemsterling goed worden behartigd, daarom heb mezelf aangesloten bij de BPP. Deze is de politieke partij die zonder sturing van bovenliggende (landelijke of provinciale) partijlagen zich inzet voor de belangen van de bewoners van Beemster.
Bij de BPP  kan ik vrijuit spreken over wat ik denk wat goed is voor de polder. Ik wil me dan ook inzetten voor de jonge Beemsterlingen en daarnaast een goede vertegenwoordiger zijn voor mijn agrarische collega’s.

Nr. 8
Ik ben  Lisanne Oudshoorn. Ik ben 21 jaar en volg de opleiding bestuurskunde.
De reden dat ik voor de BPP heb gekozen is, omdat ik vind dat de zij het dichtst bij haar inwoners staat. Ook wilde ik meer leren over de lokale politiek en het sluit ook heel erg goed aan bij mijn opleiding.
Op school leer ik de theorie en bij de BPP partij zie ik het in praktijk gebeuren. 

 

 

 

 

 

Nr. 9
Ik ben  William Duijn mijn beroep is agrarisch ondernemer, ik heb mijn bedrijf aan de Volgerweg. Ik ben in de lokale politiek gegaan omdat ik het belangrijk vind dan de agrarische sector goed vertegenwoordigt moet blijven binnen de Beemster en ook binnen de BPP.
Mijn interesses gaan dan ook vooral uit naar de domeinen ruimtelijke ordening en gemeentelijke financiën.

 

 

 

Nr. 10
Mijn naam is Harry Droog, 48 jaar geleden geboren en opgegroeid in de Beemster. Na mijn studie bedrijfskunde, heb ik het akkerbouwbedrijf van mijn ouders in Westbeemster overgenomen. Samen met mijn vrouw Marjon en drie kinderen Joost, Tom en Isabel, werken en wonen we daar in deze toch wel uniek mooie polder.
Mijn interesses zijn breed, maar gaan in het dagelijks leven vooral uit naar het agrarisch bestaan en dan ook de ontwikkelingen omtrent het landelijke gebied. Goed wonen voor alle beemsterlingen, gecombineerd met modern ondernemen en werken in deze polder, dat is een mooie uitdaging. Daarom ben ik lid van de BPP.

Nr. 11  
Ik ben Piet Scheringa, een geboren en getogen Beemsterling, veehouder van beroep en hoop dat de  Beemster niet verkwanseld wordt door overhaaste besluiten, zoals fusie met Purmerend.
Mijn voorkeur gaat uit naar Groot-waterland waar voldoende tijd voor wordt genomen om tot een besluit te komen als dat mogelijk is. Hierbij denk ik dat het platteland beter tot zijn recht komt.
Nr. 12
Mijn naam is Betsie Konijn-Beemster agrarisch onderneemster met brede interesses en hobby’s.
De Beemster is van heel veel waarde en té mooi om verkwanseld te worden!