• Nieuws

  Afscheid van Raad, commissieleden, wethouders en Burgemeester van Beemster

  Op donderdagavond 23 december heeft de Gemeenteraad van Beemster tijdens een bijzondere Raadsvergadering afscheid genomen van de Commissieleden, Wethouders en Burgemeester van Beemster. Hieronder kunt u de woorden lezen die onze fractie voorzitter uitsprak als fractievoorzitter richting allen en ook als Nestor van de Raad richting onze Burgemeester Karen Heerschop. Collega raadsleden, college, ambtelijke team, griffier en kijkers thuis. “Altijd nog ver weg en nu wel heel dichtbij”                                                                                                                 Dat is mijn beleving voor dit moment het einde van de entiteit Beemster na 410 jaar.                                            In deze lange periode zijn wat betreft de gemeenteraad velen ons voorgegaan om invulling te geven aan dit “veredelde vrijwilligerswerk”. Ook heeft “het college” in al…

 • Nieuws

  “Een eersteling blijft altijd ’n Eersteling, een betrouwbaar product”

  Hierbij 2 afbeeldingen van onze advertenties in de Wintereditie 2021 van Binnendijks. Op dinsdag 21 december heeft de Raad van Beemster de laatste vergadering met besluitpunten. Door de coronamaatregelen zal dit weer een digitale vergadering zijn. Op het moment van dit schrijven is nog niet duidelijk of en hoe de vergadering van 23 december vorm gegeven gaat worden. Deze avond zou in het teken staan van afscheid van de Raad, wethouders en Burgemeester van Beemster. Op 3 januari 2022 zal de Raad van de fusiegemeente Purmerend geïnstalleerd worden (hoe deze vergadering vorm gegeven gaat worden is ook nog niet duidelijk) Zoals u weet zullen enkele raadsleden van de BPP doorgaan…

 • Nieuws

  Uitslag gemeenteraadsverkiezingen.

  De herindelingsverkiezing heeft een heel goed resultaat opgeleverd voor de Stadspartij / Beemster Polder Partij. De kandidaten BPP hebben heel veel voorkeurstemmen gekregen daardoor zijn Nico de Lange en Leo Schagen meerdere plaatsen opgeschoven op de kieslijst. Zodat Nico op 4 en Leo nu op plaats 6 staat van de 9 zetels en daar zijn we als partij heel blij mee. En als de Stadspartij / Beemster Polder Partij 2 wethouders gaat leveren hebben we 4 leden bij de eerste 10 van de kieslijst staan en dan zijn we uit de Beemster heel goed vertegenwoordig in de nieuwe gemeente. Donderdag hebben de oude fracties en de nieuwe fractie en de…

 • Nieuws

  STADSPARTIJ-BEEMSTER POLDER PARTIJ MAAKT HET VERSCHIL.

  Het gaat om wat we doen! Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. Praktische no nonsens politiek, doen wat goed is voor de inwoners van Purmerend en Beemster in de nieuwe gemeente Purmerend.Evenals de voorgaande jaren beloven wij – Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij- dat we nu als één partij de komende jaren gewoon doorgaan met doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Bij onze besluitvorming staat het van buiten-naar-binnen werken voorop. Met de komst in het verleden van Beemster Polder Partij (1974) en Stadspartij Purmerend (1993) hebben wij beloofd het verschil te maken. Stadspartij-Beemster Polder Partij blijft dit dan ook vanzelfsprekend doen zoals u van ons gewend bent, vooral zonder…

 • Nieuws

  Algemene beschouwingen

  Vandaag hebben we voor de laatste keer algemene beschouwingen gehouden in de gemeenteraad van Beemster. Het was een bijzonder moment dat onze fractie-voorzitter Nico de Lange dit voor de laatste keer kon doen voor onze partij. Wij kijken terug op een positieve avond met kritische noten maar zeker ook verbinding tussen partijen. Bijzonder was wel de discussie tussen coalitiepartijen of de coalitie er nu nog wel of niet meer zou zijn. Dit na het eerder uitgesproken woorden door een Wethouder dat er geen coalitie meer zou zijn. Dat laten wij bij “de coalitie” Hier kunt u onze Algemene Beschouwingen nog nalezen.

 • Amendementen en moties

  Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster

  Op 12 oktober j.l. heeft de Raad van Beemster deze visie behandeld. BPP heeft samen met de VVD deze avond 2 amendementen ingediend. Deze zijn aangenomen na kleine aanpassingen.(deze zijn nog niet verwerkt in de amendementen hieronder gepubliceerd ) Ook heeft de BPP een amendement ingediend voor een onderzoek naar het realiseren van een voetgangers- annex fiets oeververbinding over de Beemsterringvaart in het verlengde van de Hobrederweg. Het amendement Oeververbinding is met steun van de VVD Beemster aangenomen. En zal in het Plan van aanpak zijn vervolg hebben. Net als ander genoemde zaken in de Visie. De BPP ziet dat er (al is het beperkt) kansen liggen voor de 2…

 • Nieuws

  Motie van afkeuring

  BPP heeft op 12 oktober een Motie van afkeuring (lees deze hier) over het ontbreken van de beloofde concrete oplossingen voor het realiseren van een gezondheidscentrum in Middenbeemster in stemming gebracht. Na een oproep op Faceboek van een van de insprekers was de publieke tribune vol! De inspraak aan het begin van de agenda ging over het teleurstellende proces rondom de realisatie van een Gezondheidscentrum door de initiatiefnemers Beemster Gezond. Zij zijn al ruim 5 jaar in gesprek met het College van Beemster. Dat gesprek was toen op initiatief van het College is gestart! BPP heeft bij voortduring de urgentie tot realisering van een Gezondheidscentrum uitgesproken tijdens de behandeling van…

 • Nieuws

  Het gaat om wat we doen.

  STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij presenteert het verkiezingsprogramma Ruim 7 weken voor de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 24 november presenteert STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij het verkiezingsprogramma. De titel van het programma is: ‘Het gaat om wat we doen’. Praktische no nonsense politiek, doen wat goed is voor de inwoners van Purmerend en Beemster en de nieuwe gemeente Purmerend, dat is wat het programma kenmerkt. Het heeft naast een samenvatting een inhoudelijke verdieping.‘Goed valt te lezen hoe wij stad en platteland bij elkaar brengen en zo het beste willen bereiken voor alle inwoners, verenigingen, instanties en bedrijven.’ Zo laten lijstaanvoerders Coen Lageveen en Barbara Jonk in een reactie weten. Het programma kwam…

 • Nieuws

  Bezoek Agrarisch familiebedrijf Francis en Ittman. #BoertjeBram!

  Vandaag heeft een deel van de fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij een bezoek gebracht aan Agrarisch Akkerbouw bedrijf Francis. Zij hebben hun bedrijf samen met hun buren, melkvee bedrijf Ittman, open gesteld. In het kader van: Wandeling in het land van Boertje Bram. En wat hebben we genoten van de kennis en kunde van Bram en Astrid. Zij vertelde hoe hun teelt van uien, suikerbieten, aardappelen en mais inhoud. Hoe zij de groei in de gaten houden, welke invloed zij hierop wel en niet hebben. Wat pootgoed is en dat dit bij bijvoorbeeld betekend dat uien voor het 2e teeljaar naar Frankrijk gaan. Proefstukjes Suikerbiet en Aardappels. Dat keurmeesters regelmatig komen…

 • Nieuws

  “Polderen, bestuur en politiek”.

  Wie de moeite neemt om het boek “400 jaar Beemster 1612-2012” ter hand te nemen en hoofdstuk 9 “Polderen” tot zich neemt, kan zich oriënteren en zich verbazen hoe de huidige bestuursvorm tot stand is gekomen. Beemster is al vier eeuwen lang bestuurlijk, politiek en administratief zelfstandig. Die eenheid en autonomie werden in de jaren na 1612 door de toenmalige polderbestuurders hard bevochten. Het versterkte de saamhorigheid en traditie om eigen zaken binnen de dijken te regelen. Het polderbestuur bestaande uit Dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden gingen aan de slag met boerderijen en huizen bedrijfjes werden opgestart. En zo kwamen de boeren met hun knechten burgers en bouwvakarbeiders en gelijk daarmee…