Nieuws

Coen Lageveen lijsttrekker Stadspartij-Beemster Polder Partij.

Stadspartij-Beemster Polder Partij presenteert Coen Lageveen als lijsttrekker

De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft, na unanieme instemming van de leden, Coen Lageveen als lijstrekker benoemd. Coen volgt hiermee Mario Hegger op als lijsttrekker. Na drie periodes als lijsttrekker vond Mario Hegger het tijdstip aangebroken om het stokje door te geven.

Dat wil niet zeggen dat Mario Hegger de politiek verlaat, hij blijft op de kieslijst voor de Stadspartij-Beemster Polder Partij en zal ook beschikbaar zijn als kandidaat wethouder.

Coen Lageveen is voor de Stadspartij al twee periodes actief als raadslid en inmiddels ervaren in de lokale politiek in Purmerend. Coen voelt de benoeming als lijsttrekker als een grote eer en verantwoordelijkheid met het oog op het belang van de inwoners en ondernemers van Purmerend en Beemster. 

Door de fusie met de gemeente Beemster zal de Stadspartij de komende verkiezingen een gezamenlijke kieslijst voeren met de Beemster Polder Partij. Beide partijen zijn de grootste fracties in de gemeenten Purmerend en Beemster. Er is geen sprake van een fusie. De leden van de Beemster Polder Partij sluiten zich aan bij de Stadspartij.

Beide fractievoorzitters, Nico de Lange en Bert Meulenberg, hebben het volste vertrouwen in Coen Lageveen als lijsttrekker. Dit geldt ook voor de besturen van beide partijen.