Nieuws

“Een eersteling blijft altijd ’n Eersteling, een betrouwbaar product”

Hierbij 2 afbeeldingen van onze advertenties in de Wintereditie 2021 van Binnendijks.

dav
dav

Op dinsdag 21 december heeft de Raad van Beemster de laatste vergadering met besluitpunten. Door de coronamaatregelen zal dit weer een digitale vergadering zijn.

Op het moment van dit schrijven is nog niet duidelijk of en hoe de vergadering van 23 december vorm gegeven gaat worden. Deze avond zou in het teken staan van afscheid van de Raad, wethouders en Burgemeester van Beemster.

Op 3 januari 2022 zal de Raad van de fusiegemeente Purmerend geïnstalleerd worden (hoe deze vergadering vorm gegeven gaat worden is ook nog niet duidelijk) Zoals u weet zullen enkele raadsleden van de BPP doorgaan als raadslid in de fractie van Stadspartij- Beemster Polder Partij.

Dit zijn Barbara Jonk, Nico de Lange en Leo Schagen. Ook Roza Marie Langerijs heeft haar plaats gevonden in deze fractie, zij gaat zitting nemen als commissielid.