Nieuws

Initiatiefvoorstel BPP

In de raadsvergadering van 9 September 2020 heeft de fractie van de BPP het ingediende amendement op de Dorpsontwikkelingsvisie van MB van D66 gesteund Dit amendement gaat over het maximaal aantal te bouwen woningen in Middenbeemster en herstel van openbaar groen binnen elke kwadrant.

Na de raadvergadering heeft de fractie vastgesteld dat de informatie die de fractie in het debat heeft ingebracht, toen niet is tegengesproken door het college of andere politieke fracties, en bepalend is geweest voor ons stemgedrag. De informatie die wij beschikbaar hadden (vanuit de begroting van 2020 ) blijkt niet juist te zijn geweest. Dit zou grote gevolgen hebben voor de mogelijkheden van woningbouw op de locaties van het huidige gemeentehuis en blauwe morgenster in de toekomst. Gezien deze onjuiste informatie waarop het stemgedrag is gebaseerd wensen wij op deze besluitvorming terug te komen en hebben wij tijdens de raadsvergadering van 29 September een initiatiefvoorstel gedaan om amendement herroepen (ongedaan te maken) en deze toevoeging uit de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster te halen. Om dit initiatiefvoorstel in te lezen klik hier