Nieuws

Kerstgroet 2020

“In een jaar waarin veel anders is dan we gewend zijn en inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen, musea en andere organisaties het moeilijk hebben, met name jongeren, scholieren, de helden in de zorg en vooral de ouderen die niet de contacten kunnen hebben die juist zo nodig zijn”.

Bestuur en fractie Beemster Polder Partij wensen alle inwoners, en in het bijzonder zij die extra aandacht behoeven, mooie feestdagen en lichtpuntjes in 2021.