Nieuws

Motie Behoud stembureaus in Noord- en Westbeemster

Op 29 September heeft de fractie van de BPP samen met PvdA/Groen Links de Motie vreemd aan de orde van de dag t.b.v. het behoud van de stembureaus in Noord- en Westbeemster ingebracht. Hiermee hebben we het college de opdracht gegeven om tijdens de nadere uitwerking “Beleid verkiezingen” te bewerkstelligen dat de kernen Noord- en Westbeemster ook tijdens verkiezingen na de fusie voorzien blijven van een stembureau. De motie is unaniem aangenomen door de Raad. Lees HIER de motie.