Nieuws

Na het aftreden van wethouder Barbara Jonk-de Lange

Bestuur en fractie Beemster Polder Partij hebben na intensief intern overleg besloten geen wethouder voor de resterende periode tot 21 maart, dag van de gemeenteraadverkiezingen, beschikbaar te stellen.

In goed overleg met de coalitiepartners CDA en VVD is afgesproken dat de vrijgekomen tijdsbesteding na het vrijwillige ontslag van wethouder Jonk onderling wordt verdeeld door de wethouders mw. A. Zeeman en de hr. D. Butter. De verdeling van de portefeuille van mw. Jonk zal in overleg binnen het college plaatsvinden. 

De Beemster Polder Partij zal in de komende periode loyaal steun geven aan het zittende college, waarbij opgemerkt dat er blijvend kritisch wordt omgegaan met dossiers als inrichting van het buitengebied met bestemming en milieugrenzen in relatie tot wonen.

Ook zal de ingeslagen weg t.a.v. het fusiebesluit door de raad worden gecontinueerd zoals uitgesproken tijdens de raadsbehandeling op 9 januari om niet in te stemmen met voorgestelde overhaaste herindeling met Purmerend zonder omliggende plattelandsgemeenten daarbij te betrekken.

Bestuur en fractie BPP spreken dank uit aan alle betrokkenen die constructief hebben bijgedragen aan deze oplossing.

Namens het bestuur BPP,
M.Bakker.