Nieuws

Opschoondag 2021

Op 20 Maart j.l. hebben leden van de Beemster Polder Partij samen met de Stadspartij Purmerend meegedaan aan de Landelijke opschoondag. Wij deden dit in Beemster en Purmerend.

In Beemster ging de route rond de supermarkt in Middenbeemster, de school en de bibliotheek, daarna richting de sportvelden van SV Beemster. Ook op de bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra werd zwerfafval geruimd. Ook aan de Middenweg slootkant in Noordbeemster werd geruimd.

In Purmerend is een route gelopen in de Overwhere, op en rond het winkelcentrum Weidevenne, Zwanenbloem en Meerland werd zwerfafval opgeruimd.

We konden genieten van mooi weer en het regende complimenten! Opvallend waren het aantal filters van sigaretten. Verder opvallende vondsten waren een sok, vele mondkapjes en een duplo schaap. In totaal werd in Middenbeemster 5 vuilniszakken vol opgeruimd. Deze mochten we achterlaten bij een ondernemer op de Bamestra (waarvoor dank!) Genoeg zwerfvuil maar toch opvallend dat we minder vonden dan vooraf gedacht. Bewoners doen zelf ook veel, of gooien het gewoon NIET op de grond maar zelf in de afvalbak. En zo hoort het.