• Nieuws

  Beemster door de Eeuwen heen.

  Rond het jaar 800 was het gebied, wat nu nog gemeente Beemster vormt, bedekt met veen. De naam Beemster is afgeleid van Bamestra, de naam van een riviertje in dit gebied. Ontginning van het veen door de mens en weersinvloeden hebben ertoe geleid dat dit riviertje in de periode 1150-1250 uitgroeide tot een binnenzee, een meer dat in open verbinding stond met de Zuiderzee en via de Where met het Purmermeer. In 1607 werd door de staten van Holland en West-Friesland de vergunning verleend en opdracht gegeven om met rijke kooplieden uit Amsterdam het Beemster meer droog te leggen.                                                                                                                                                       Onder aanvoering van molenmaker en timmerman met de toepasselijke naam Jan…

 • Nieuws

  Knarrenhof

  Op uitnodiging van de trekkersgroep van het Beemster Knarrenhof zijn de fractieleden van de Stadspartij- Beemster Polder Partij donderdagavond 8 juli j.l. met elkaar in gesprek gegaan. Zij informeerde ons over wat een Knarrenhof is/ kan zijn. Hoeveel inwoners van Beemster hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze manier van wonen. Ook hebben we het over het momenteel politieke pad wat loopt en hun bedenkingen en wensen m.b.t. de mogelijke locaties gehad. Na het gesprek zijn we samen wandelend langs de mogelijke locaties gegaan. Een mooie mogelijkheid om weer kennis te maken met inwoners die zich inzetten voor een belang. Wilt u ook eens met ons in gesprek, wilt u…

 • Amendementen en moties

  APV harmonisatie Beemster en Purmerend en parkeren in bermen.

  Onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni j.l. een amendement ingediend. Hiermee hebben wij kunnen voorkomen dat in de apv opgenomen zou worden dat het verboden zou worden om te parkeren in bermen. Parkeren in bermen is in Beemster veel voorkomend langs wegen waar woningen zijn die geen parkeergelegenheid hebben in de omgeving. Hiermee wordt dit item voorlopig niet opgenomen in de apv en mag parkeren in de berm. Lees HIER het amendement. CDA is hierbij mede indiener.

 • Amendementen en moties

  Regionale Energie Strategie

  Op 8 juni is in de Raad van Beemster de RES 1.0 behandeld. Daarbij heeft de BPP 3 amendementen ingediend. Dit maakt dat genoemde zaken in de amendementen verder worden meegenomen als items die mogelijk kansen bieden in het vervolg naar de RES 2.0. Lees hier het amendement aardgas en infrastructuur. Lees hier het amendement toepassing brongas. Lees hier het amendement verlies van de woon- en leefomgeving.

 • Amendementen en moties

  Gezondheidscentrum en gemeentehuislocatie MB

  Tijdens de voortzetting van de Raadsvergadering op 25 mei j.l. (de vergadering op 19 mei was i.v.m. technische problemen geschorst.) zijn er 2 amendementen ingediend. BPP was bij beide mede indiener. Ons inziens ziet het college van niet de urgentie van het realiseren van een 1e lijns gezondheidscentrum. Daarom is er raadsbreed een amendement ingediend. Beemster Gezond ( de 2 huisarten, Fysiotherapie en Apotheek Eilandspolder) hebben hiervoor het initiatief genomen en zijn al jaren hierover met het college in gesprek. Zij willen het huidige bibliotheekgebouw kopen en tussen dit gebouw en de 2 huidige gebouwen van de fysiotherpie en 1 van de huisartsen bouwen en zo tezamen een nieuw gezondheidscentrum…

 • Nieuws

  Werkbezoek Melkveebedrijf Heeman

  De fractie van de Stadspartij/ Beemster Polder Partij hebben op uitnodiging van Harry Heeman op 22 mei j.l. een bezoek gebracht aan zijn grondgebonden melkveebedrijf in Middenbeemster. Dhr. Heeman nodigde ons uit om uitleg te geven over waar hij tegen aan loopt bij de gemeente Beemster voor het aanvragen van een wijziging in zijn bedrijf. Om voor de toekomst dit grondgebonden familiebedrijf klaar te maken wil hij uitbreiden met 2 melkrobots. Door regelgeving en praktische zaken (looplijnen van zijn koeien) wil hij op het voorerf voor een van zijn stallen deze uitbreiding realiseren.  Maar is hier nu 1,5 jaar mee bezig en komt niet verder. Verder heeft hij een rondleiding…

 • Nieuws

  Bezoek Historisch Genootschap Beemster

  Op 14 mei j.l. is zijn fractieleden van de Stadspartij/BPP op bezoek geweest bij het Historisch Genootschap Beemster (HGB). Dit nadat het HGB een oproep deed om in gesprek te gaan met hen. Zij wilden in dit gesprek aandachtspunten die zij van belang vinden voor de nieuwe gemeente onder de aandacht brengen. Zodat politieke partijen dit in hun partijprogramma en/ of verkiezingsprogramma kunnen opnemen. O.a. om de historie van Beemster niet te laten vergeten. En uit te leggen dat zij graag een zelfstandige willen blijven maar samenwerking met organisaties uit Purmerend zeker niet uit. Het was een heel open gesprek (op 1,5 meter afstand van elkaar) waarin Kees de Groot…

 • Nieuws

  Steun voor de horeca.

  De Stadspartij/Beemster Polder Partij heeft de horecazaken in Purmerend en Beemster op woensdag 28 april verrast met een plantje voor op de terrastafel. “We zijn blij voor de horeca dat ze de terrassen weer open mogen doen. Met het plantje en het bijbehorende kaartje wensen we ze alle sterkte die nodig is om de afgelopen periode zo snel mogelijk om te zetten naar iets positiefs”, aldus lijsttrekker Coen Lageveen. Nico de Lange, Fractievoorzitter van de BPP deed in Beemster diverse horeca zaken aan om de steun aan de horeca te laten blijken.

 • Nieuws

  Coen Lageveen lijsttrekker Stadspartij-Beemster Polder Partij.

  Stadspartij-Beemster Polder Partij presenteert Coen Lageveen als lijsttrekker De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft, na unanieme instemming van de leden, Coen Lageveen als lijstrekker benoemd. Coen volgt hiermee Mario Hegger op als lijsttrekker. Na drie periodes als lijsttrekker vond Mario Hegger het tijdstip aangebroken om het stokje door te geven. Dat wil niet zeggen dat Mario Hegger de politiek verlaat, hij blijft op de kieslijst voor de Stadspartij-Beemster Polder Partij en zal ook beschikbaar zijn als kandidaat wethouder. Coen Lageveen is voor de Stadspartij al twee periodes actief als raadslid en inmiddels ervaren in de lokale politiek in Purmerend. Coen voelt de benoeming als lijsttrekker als een grote eer…

 • Amendementen en moties

  Motie Gemeente wapen Beemster

  Tijdens de Raadsvergadering van 20 april 2021 heeft de fractie van de BPP een Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. De BPP wil hiermee laten onderzoeken of het mogelijk is om het gemeentewapen van Beemster op waardige manier is te verbinden aan het cultureel erfgoed van Beemster. De BPP ziet hierin een rol voor het Historisch Genootschap Beemster. Ook willen we graag onderzoek of het mogelijk is om in officiële documenten en in communicatie over UNESCO Werelderfgoed het gemeentewapen van Beemster gevoerd zou kunnen worden. Hiermee willen wij voorkomen dat het gemeentewapen van Beemster (en bijbehorende wapenbrief ) in de vergetelheid raakt of op een niet gewenste…