Nieuws

Raad stelt Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster (2020 – 2040) vast

Visie voor een toekomstbestendig, vitaal en levendig dorp

De Raad van Beemster heeft onlangs de dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vastgesteld. Elders op onze website kunt u onze ingediende amendementen vinden. Enkele daarvan hebben wij samen met VVD en/of PvdA Groen Links ingediend. Ook hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend, ter reparatie van een omissie van onze fractie. Hiermee is dit hersteld en is woningbouw in de omgeving van het huidige gemeentehuis en locatie Blauwe Morgenster veilig gesteld. Woningbouw voor bijvoorbeeld senioren en starters. Meer info via deze link. https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/web/sq2inb9gfa/4uvabjsbfh/wfvadkwjhm/fqasrcqwjk