Nieuws

Stad vindt Platteland!

Aan alle inwoners van Purmerend en Beemster.

Met aandacht gelezen “STADSPARTIJ ….altijd dichtbij”  in onze Binnendijks . Een loyale kennismaking met 2 Beemster en 2 Purmerender leden van de lokale partij uit onze buurgemeente Purmerend. Daar waar we als Beemster Polder Partij (BPP) al meerdere keren hebben gesproken met een afvaardiging van het bestuur en fractie van de Stadspartij is het goed om dit nu van buitenaf te  ontvangen. Treffend is de gelijkenis tussen de 2 lokale democratische politieke partijen die beiden voor de belangen van haar inwoners opkomen. Ook BPP is niet links of rechts maar vertegenwoordigt wel de belangen van beide richtingen en we zijn daardoor wél een veelkleurige partij met belangenvertegenwoordiging voor jong en oud en alles wat daar tussen zit met dan weer de gelijkenis dat landelijke dogma’s aan ons ook niet zijn besteed. De BPP zit diep geworteld in de Beemster samenleving en heeft naast ervaren bestuurders ook ruimte voor jongeren binnen haar gelederen. Het grootste verschil tussen Stadspartij en BPP is het aantal inwoners,  waar de Stadspartij 80.000 inwoners vertegenwoordigt heeft BPP de belangen van 10.000 inwoners te behartigen.  Wat betreft het ontstaan van de BPP, een groep bevlogen Beemsterlingen heeft in 1974, nog ver voor de hausse aan lokale partijen in de jaren 90, uit onvrede met de toen gevestigde politiek, de BPP opgericht. In de jaren die daarop volgden heeft de partij een gestage groei doorgemaakt en is nu al enkele decennia een partij die ertoe doet. Dit alles overwegend ziet BPP de open brief van de Stadspartij als een uitgestoken hand naar de fusiepartner Beemster. En die uitgestoken hand pakken we op met de vraag: wat kunnen we voor elkaar betekenen?  Nu zult u zeggen “maar BPP wilde toch geen fusie met Purmerend?” Klopt maar toen duidelijk is geworden dat er geen weg terug meer was hebben we gezegd “en nu gaan we ervoor”.  Hoe we dat gaan invullen daar zijn we nog niet uit maar deze handreiking daar gaan we iets mee doen. De gesprekken zijn er en worden nog verder geïntensiveerd. De BPP wil een vuist maken  zonder dogma’s en met de belangen van de inwoners van de nieuw te vormen gemeente voorop, dicht bij alle inwoners, verenigingen en ondernemers binnen de nieuwe gemeente die op 1 januari 2022 van start gaat. En wilt u daar een bijdrage aan leveren, u bent van harte welkom voor een kennismakings gesprek en dan maakt het niet uit of u in Purmerend of Beemster woont. Ook verenigingen, instanties en ondernemers uit beide gemeenten zijn welkom.

Of neem rechtstreeks contact op met het bestuur : martbakker@planet.nl  of fractie: Nico de Lange woud51@kpnplanet.nl