Nieuws

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen.

De herindelingsverkiezing heeft een heel goed resultaat opgeleverd voor de Stadspartij / Beemster Polder Partij.

De kandidaten BPP hebben heel veel voorkeurstemmen gekregen daardoor zijn Nico de Lange en Leo Schagen meerdere plaatsen opgeschoven op de kieslijst.

Zodat Nico op 4 en Leo nu op plaats 6 staat van de 9 zetels en daar zijn we als partij heel blij mee.

En als de Stadspartij / Beemster Polder Partij 2 wethouders gaat leveren hebben we 4 leden bij de eerste 10 van de kieslijst staan en dan zijn we uit de Beemster heel goed vertegenwoordig in de nieuwe gemeente.

Donderdag hebben de oude fracties en de nieuwe fractie en de besturen een bijeenkomst gehouden waar verschillende punten zijn besproken.

De Stadspartij / Beemster Polder Partij gaan volgende week in gesprek om met alle partijen te praten voor het te vormen van een nieuwe coalitie.

Het bestuur wil vooral fractie en kandidaten en iedereen die heeft mee gewerkt aan de verkiezingscampagne van deze Herindelingsverkiezing

heel hartelijk bedanken voor het vele werk.

We gaan met dit mooie resultaat de nieuwe gemeente in.