Nieuws

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Beemster.

Wij raden een ieder woonachtig in het buitengebied van Beemster aan om goed te kijken naar, en het proces te volgen m.b.t. het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied Beemster. U kunt voor dit voorontwerp een inspraakreactie geven. Op een later moment is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Ook voor particulieren woonachtig in het buitengebied is het van belang dit in te zien of te volgen, inspraakreactie of zienswijze te geven.

Mocht u vragen hebben dan kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Beemster. Mocht u zaken aan de orde willen stellen kunt u ook contact opnemen met onze fractievoorzitter Nico de Lange (zie elders op de website zijn contactgegevens.)

https://www.beemster.net/content/voorontwerp-bestemmingsplan-buitengebied-beemster-ter-inzage