Nieuws

Welkom op de nieuwe website van de BPP

Beste bezoeker,

Graag willen wij u kennis laten maken met de geheel vernieuwde web-site van de Beemster Polder Partij (BPP). Door Covid 19 zijn onderlinge contacten anders en met een frisse aanpak willen wij u regelmatig informeren over alles wat u raakt en waar bestuur en fractie van BPP zoal mee bezig zijn.                                                                                                                                

Het is nog maar ruim 1 jaar voordat Beemster als bestuurlijke eenheid eindigt en gaat de 410 jarige over in de gemeente Purmerend. Wij zijn nog altijd van mening dat het beter zou zijn wanneer meerdere Waterlandse gemeenten deze weg met ons inslaan, maar er is anders besloten en daar zullen we mee om dienen te gaan. En dat doen wij ook, zo zijn er vele gesprekken gevoerd met alle raadsfracties in Purmerend.                                                                              

“BPP klaar voor de toekomst!” Hoe gaan zij dat invullen zult u zich misschien afvragen, ik kan u verzekeren dat de toekomst voor een grote lokale politieke partij in een gemeente met 10.000 inwoners best ingewikkeld is naar de opschaling met onze buurgemeente met een inwoner aantal van ruim 80.000. Getalsmatig is dat slechts 12% invloed.                                                                                       

Binnen de BPP zijn we met bestuur en fractie al geruime tijd op zoek naar een mogelijke samenwerking met, en dat ligt het meest voor de hand, een lokale partij met enige invloed in de stad en na 1 januari 2022, de fusiedatum in de nieuwe gemeente.                                          

Met nog geruime tijd te gaan voor de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen op 24 november 2021, zijn wij van mening dat wij nog dit jaar een definitieve keuze gaan maken waarbij niet wordt uitgesloten dat BPP geheel zelfstandig de uitdaging “Stad zoekt platteland” aangaat. Binnenkort zal meer duidelijk worden en zullen wij u informeren wat de toekomst voor de BPP gaat worden.

Intussen zijn we met de beide gemeenteraden aan een gezamenlijke opdracht begonnen om alle verordeningen en beleidsdocumenten samen te voegen, dit is een stevige klus die we zullen moeten klaren waarbij opgemerkt dat de financiële component de meest ingewikkelde zal worden. Daar waar de raad van Purmerend haar inwoners heeft beloofd dat er geen belastingverhogingen zullen komen, zal er voor onze “duurdere” gemeente belastingverlagingen worden doorgevoerd. Ook wordt er stevig ingezet op de Dorpsontwikkeling visies voor alle kernen en actualisering van het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 om vastgelegd met borging voor behoud van leefbaarheid en kwaliteit.

Om u op de hoogte houden en te informeren zullen we met bestuur en raadsleden van de BPP regelmatig de voortgang rapporteren op deze plek.

Wilt u eens bij onze fractievergadering aanwezig willen zijn om te ervaren wat er ter tafel komt of om iets met ons te bespreken neem gerust contact op. Natuurlijk kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de raadsleden. Of misschien wilt u BPP ondersteunen in bestuur of fractie in de toekomst!

Rest mij nog u ondanks de beperkingen een goede tijd te wensen en graag “zien” wij u terug op de website.       

 Nico de Lange, fractievoorzitter BPP woud51@kpnplanet.nl telefoon: 06-53624147.