Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2019

Aan de inwoners van Beemster

‘We hebben met z’n allen een omslag gemaakt’ is te lezen in de Binnendijks van 23/24 maart. (pagina Gemeente informatie, titel: ‘Burgemeesters praten over fusie’). Hiermee lijkt de hele Beemster voorstander te zijn van de fusie en het proces hier omheen. Dit anderhalf jaar nadat het college na het zomerreces van 2017 mededeelde ‘te hebben besloten dat we gaan fuseren’. Bizar, dat een dergelijk besluit al wordt genomen door een college zonder daarbij eerst inwoners en raad te betrekken. Alleen die houding leidt al tot weerstand los van of je  voor of tegen het besluit bent.
Dat een fusie onvermijdelijk is, was ook voor de BPP geen nieuws. Tot dit inzicht zijn we eerder dan het collegebesluit al gekomen. Dit bleek ook in de nieuwsbrief ‘Hoe nu verder met de Beemster?’, waarin we al verder keken naar een wenselijke opschaling van onze gemeente. Toch bleven andere partijen en college maar tegen ons roepen dat ‘zelfstandig verder gaan geen optie is, en daarmee ons standpunt onhoudbaar’. Door BPP als strijders voor een zelfstandige gemeente in de hoek te plaatsen, was het makkelijker om al onze inbreng als onrealistisch te bestempelen. Want zelfstandigheid is in de toekomst ook een onrealistisch scenario. Hierdoor kon onze inbreng tijdens de raads- en commissievergaderingen makkelijk ‘buiten’ beschouwing worden gelaten, want die was immers al als onrealistisch bestempeld. Men  hoefde er niet serieus op in te gaan.

Hoe (on)realistisch de BPP is, moet gaan blijken. De fusiesneltrein dendert door en lijkt onmogelijk te stoppen. Ondertussen zijn de laatste maand van 2018 de Beemster Waarden opgehaald en in een prachtig boek gezet. Dat is mooi, dan hebben alle inwoners ook een inbrengmoment gehad binnen het fusieproces, zoals we kunnen lezen hebben we daardoor inmiddels ‘met z’n allen’ een omslag gemaakt.
BPP is nog steeds van mening dat de voorgestelde fusievorm  niet de meest wenselijke is. Met de stemverhouding in de nieuwe gemeente en de gekozen lichte procedure zal het een “gewone” annexatie zijn. Door alleen Beemster als plattelandsgemeente samen te voegen met de stad Purmerend worden de belangen gemakkelijk ondergesneeuwd. Maar de vorm lijkt vast te staan, alleen aan de wijze waarop deze tot stand zal komen kan nog inbreng worden gedaan. Dit kan wanneer het herindelingsontwerp  op de agenda komt.

BPP moet goed kijken welke houding in de laatste fase van het fusieproces ons het meest gaat brengen. Blijven we ons inzetten voor regionale opschaling? Of voegen we ons bij het komende herindelingsontwerp? BPP wordt herhaaldelijk gezegd dat we een andere houding moeten aannemen. Tot op heden zijn we altijd door andere politici en college niet gewaardeerde kritisch volger geweest van het proces. Een houding die ons heel veel steun heeft opgeleverd vanuit de inwoners, maar dat wordt in de raadszaal helaas niet erkend. Dus moeten we doorzoeken naar mogelijkheden, om toch het beste te blijven doen voor onze inwoners. In die zoektocht horen we ook weer graag uw mening en inzichten. Zodat BPP zo goed mogelijk kan blijven doen waar we voor staan, dat is spreken namens de Beemsterlingen.

Graag nodigen wij u uit om 24 april uw mening met ons uit te wisselen tijdens de inwonersbijeenkomst Beemster Polder Partij in Onder de Linden.