Nieuwsbrief

Platteland vindt stad!


In de bestuursperiode vanaf 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster met het kleinst mogelijke zetelverschil geen heil gezien om in een cluster van groene gemeenten samen op te trekken richting centrumgemeente Purmerend. Vanaf dat moment heeft de Beemster Polder Partij ingezet op fusie met de stad Purmerend. Er zijn vele gesprekken gevoerd met bijna alle politieke partijen die gezamenlijk 37 raadszetels vertegenwoordigen in de stad met een inwoneraantal van ruim 80.000. Deze gesprekken werden gehouden in een bijzonder goede sfeer en volop begrip voor elkaars standpunten. Uiteindelijk zijn er vervolggesprekken gehouden met enkele grotere partijen en niet zonder toeval waren dat lokale partijen. Deze vervolggesprekken werden al snel intensiever en altijd op basis van vertrouwen. Uiteindelijk zijn we met het bestuur en fractie van de BPP uitgekomen bij, niet toevallig, de grootste partij in Purmerend, de Stadspartij. Het is gebleken dat het DNA van deze partij de meeste overeenkomsten heeft met de BPP.


Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering in juli 2020 hebben de BPP leden ingestemd/ geadviseerd om de ingeslagen weg te volgen. Veel gesprekken hebben daarna plaatsgevonden en telkens bleek dat er veel overeenkomsten zijn tussen beide partijen. Zoals de BPP verweven is met de samenleving in Beemster zo staat ook de Stadspartij “tussen” haar inwoners.
Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsdocument welke op donderdag 14 januari door zowel de beide bestuursvoorzitters de heren Ernst Ankersmit van de Stadspartij en Mart Bakker van de Beemster Polder Partij en de beide fractievoorzitters Bert Meulenberg en Nico de Lange is ondertekend op een voor beide gemeenten traditionele locatie, het zwembadbruggetje, over de Beemsterringvaart dé verbinding tussen beide gemeenten.

Zeker in de periode dat zwembad De Wilgenhoek grote aantrekkingskracht had voor inwoners uit beide gemeenten. De lokale partijen gaan als één lijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november met vermelding beide partijnamen.


In het lopende jaar 2021 werken de partijen aan harmonisatie van beleid om op 1 januari 2022 een goede start te maken met de nieuwe gemeente die Purmerend zal gaan heten. Voor BPP zal de actualisering van het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 en na de Dorpsvisies van Midden- en Zuidoostbeemster ook de structuurvisie voor Noord- en Westbeemster grote aandacht vragen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de
belastingharmonisatie en worden beleidsdocumenten en verordeningen op elkaar afgestemd.


In de aanloop richting herindeling gemeenteraadverkiezingen op 24 november 2021 gaan we in samengestelde commissies spreken over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing en beleidsdocumenten die we op elkaar kunnen afstemmen. Ook gaan we intensief fractieoverleg van de BPP en Stadspartij met elkaar delen om uiteindelijk op 1 januari 2022 met een gemotiveerd team gezamenlijk de belangen van stad en platteland voor de inwoners, verenigingen, bedrijven en instanties te vertegenwoordigen.
Zowel de Stadspartij als BPP zullen u blijvend informeren over de voortgang in de samenwerking, o.a. via onze websites. www.stadspartijpurmerend.nl (foto’s Bob Doets en Han Giskes)