• Nieuws

    Beëdiging raadsleden

    Op 28 Maart was de laatste vergadering van de raadsperiode 2014-2018 met de laatste keer de samenstelling van Nico, Leo, Mart en Ida.Beëdiging van de raadsleden 2018 op 29 maart j.l. en op 24 april is Lisanne als Raadscommissielid beëdigd. Niek Konijn zal op 8 mei a.s. beëdigd worden.