• Nieuwsbrief

    Algemene beschouwingen n.a.v. Begroting 2019

    Geachte aanwezigen,Inleiding:Deze beschouwing staat in het teken van de “verandering”. In het meestal rustige politieke landschap van Beemster is een enorme tegenstelling ontstaan die niet enkel de politieke maar helaas ook de persoonlijke verhoudingen ernstig heeft verstoord. Directe aanleiding is de door het college voorgestelde bestuurlijke fusie met onze samenwerkingspartner Purmerend. Niet zozeer het feit dat dit op de agenda is verschenen, maar wel de wijze waarop, maken dat partijen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan.Het was voor de fractie BPP een volslagen overval dat direct na het zomerreces in 2017 de lopende evaluatie ambtelijke samenwerking werd gefrustreerd door het college met het voorstel tot fusie. Dit terwijl BPP…