• Amendementen en moties

    Amendement om dependance Bloeiende Perelaar uit de dorpsontwikkelingsvisie ZOB te halen

    Raadsvergadering van:          2 juni 2020 Behorende bij agendapunt: 5 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende dat:    Er in de toekomst door de gewijzigde aansluitingen op de Zuiddijk richting de A7  een nieuwe verkeerssituatie in Zuidoostbeemster en Purmerend ontstaat. De verkeersafwikkeling binnen Zuidoostbeemster grotendeels afhankelijk is van de Zuiderweg en Purmerenderweg en deze als druk en onveilig ervaren worden en grote invloed heeft op de leefbaarheid in Zuidoostbeemster. Met de groei van de Kern Zuidoostbeemster er alleen nog maar meer weggebruikers (in welke vorm dan ook)  zullen komen maar het wegprofiel …