• Nieuws

    Na het aftreden van wethouder Barbara Jonk-de Lange

    Bestuur en fractie Beemster Polder Partij hebben na intensief intern overleg besloten geen wethouder voor de resterende periode tot 21 maart, dag van de gemeenteraadverkiezingen, beschikbaar te stellen. In goed overleg met de coalitiepartners CDA en VVD is afgesproken dat de vrijgekomen tijdsbesteding na het vrijwillige ontslag van wethouder Jonk onderling wordt verdeeld door de wethouders mw. A. Zeeman en de hr. D. Butter. De verdeling van de portefeuille van mw. Jonk zal in overleg binnen het college plaatsvinden.  De Beemster Polder Partij zal in de komende periode loyaal steun geven aan het zittende college, waarbij opgemerkt dat er blijvend kritisch wordt omgegaan met dossiers als inrichting van het buitengebied met…